Sådan laver du dit økologiregnskab

Økologiregnskabet indeholder:

 • Balance mellem input og output
 • Råvarebalance
 • Færdigvarebalance

Det kan være en god ide at beslutte i hvilken enhed, du opretter råvarer og færdigvarer (fx gram, kg, stk.) samt hvilken enhed, du vil anvende i opskrifterne.

Produkter og opskrifter

 • Start med at oprette dine færdigvarer som et produkt – du kan få hjælp i ”Opret produkt” eller ”Brugervejledning til oprettelse af opskrift”.
 • Derefter oprettes opskriften til produktet ved at gå til fanen ”Opskrifter”– få hjælp i ”Opret opskrift”. Alle ingredienser tilføjes til opskriften. Hvis du ikke har oprettet dine ingredienser, kan du gøre det her ved ”opret produkt”.

Indkøb af råvarer

 • Registrer dine indkøb ved at oprette dine indkøbsordre – få hjælp i ”Opret indkøbsordre”.
 • Registrer når du modtager dine varer. Få hjælp i ”Modtag varer”.
 • Registrer din fysiske lageroptælling inden du starter produktionen – få hjælp i ”Lageroptælling”.

Produktion

 • Planlæg dine produktionsordre og lav dine produktionsregistreringer med ”start produktion” og ”afslut produktion”. Få hjælp i ”Opret og gennemfør produktionsordre”.

Salg

 • Opret først kundegrupper og derefter kunder – kunder kan også oprettes som leverandør – få hjælp i ”Opret kundegruppe” og ”Opret kunde”.  
 • Ved salg af dine varer oprettes salgsordre – ordren oprettes ved modtagelsen fra kunden, og der kvitteres ved leveringen i systemet. På hjælp i ”Opret salgsordre” og ”Afsend varer”.
 • Ved periodens afslutning laves igen lageroptælling. Periodens ultimo optælling bliver næste periodes primo optælling. Få hjælp i ”Lageroptælling”.

Vurdering af perioden

Du er nu klar til at lave dine balancer. Inden du starter, skal du tage stilling til hvilken periode opgørelsen skal dække (min. 1 måned og max. 6 måneder).

Du skal udfylde produktgruppe, bagatelgrænse samt startdato og slutdato.

Din balance viser:

 • PRIMO: Din lageroptælling ved periodens start
 • IND: Indkøbte råvarer og indgående færdigvarer til lager
 • ULTIMO: Din lageroptælling ved periodens slutdato.
 • BEREGNET: Beregnet forbrug ud fra lageroptællinger og indgåede varer.
 • REGISTRERET: Registreret forbrug af råvarer og solgt mængde af færdigvarer ud fra produktionsregistreringer.
 • UD: Varer der er kasseret eller overgået til konventionel produktion
 • DIFFERENCE: Difference på input og output.
 • AFVIGELSE I %: Viser afvigelse mellem input og output i %.

Hvis afvigelsen er over 5% skal du registrere den sandsynlige årsag samt beskrive de korrigerende handlinger, der foretages med henblik på at nedbringe differencen i den kommende periode.

Du kan få vist balancen i en pdf-fil, der indeholder balance mellem input og output samt balanceopgørelse for hver enkelt råvare og færdigvare.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for din feedback Der var et problem med at sende din feedback. Prøv venligst igen senere!.